Công trình rèm vải 2 lớp Nhật Bản mã T898-09 và voan S289