Rèm vải 1 lớp nhung thêu cây thông được lắp đặt tại Bình Tân