BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ ECO BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ (1000 VNĐ )
HỆ STANDARD
PVC GIẢ GỖ - BẢN 50MMRYW-801 → RYW-808M2621
GỖ BASSWOOD - BẢN 50MMRYW-301 → RYW-310M2581
GỖ BASSWOOD - BẢN 35MMRYW-501 → RYW-508M2567
GỖ ĐOẠN - BẢN 50MMRYW-601 → RYW-605M2547

Catalogue những mẫu rèm gỗ Eco Blinds: xem ngay

BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ MODERO BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ (1000 VNĐ )
DÂY THANGDÂY ĐAI
"GỖ BASSWOOD
(chống sáng)"
BW1101 → BW1109m2
921
943
"GỖ MARUPA
(chống sáng)"
MP2101 → MP2106m2
1367
1389
"GỖ PAULAWNIA
(chống sáng)"
PL3101 → PL3106m2
862
884
NHỰA PS VÂN GỖPS4101 → PS4108m2
832
854

Bảng mẫu rèm gỗ Modero Blinds mới nhất: xem ngay

BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ STAR BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMSIZEĐƠN GIÁ/M2 (1000 VNĐ)
BASICSTW001 - STW00425MM625
BASICSTW030 - STW03635MM665
BAMBOOSTW070 - STW07350MM625
NHỰA PSPSW001 - PSW00850MM625
BASICSTW001 - STW00450MM690
STW016, STW019, STW03650MM690
CLASSICSTW020 - STW02250MM1015
STW061 - STW06850MM1015

Bảng mẫu rèm gỗ Star Blinds mới nhất: xem ngay

BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ SK BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ (1000 VNĐ )
HỆ KÉO THƯỜNGHỆ KÉO 1 DÂY
MÀNH GỖ - BASS WOODSK01 → SK08 ( KHỔ 35MM)
SK10-11-12-14-15-17-32-33-34 ( KHỔ 50MM
m2
594
729
MÀNH SÁO TRE - BAMBOOSK20 ( KHỔ 50mm)m2
594
729
MÀNH SÁO NHỰA PSPS 01-02 ( KHỔ 35mm)
PS 21-29 ( KHỔ 50mm)
m2
594729
MÀNH GỖ TỰ NHIÊNsk311-312-316-317 ( gỗ tùng )
sk501-504 ( gỗ thông tuyết )
sk606-608 ( gỗ hoa văn )
m2
661
729
1012

796
864
1147

Bảng mẫu rèm gỗ SK Blinds mới nhất: xem ngay

Update bảng màu rèm gỗ cơ bản Blinds