BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI RÈM LÁ NHÔM STAR BLINDS

Rèm nhôm lá trơn: ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07, ST08, ST09, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST22, ST23, ST24, ST25, ST26, ST27, ST28, ST30, ST31, ST32, ST33, ST34, ST35.
Rèm nhôm lá nhũ – ánh kim: ST19, ST27, ST29.
Rèm nhôm lá lỗ kim: ST40, ST41.
Rèm nhôm lá hoa tuyết: ST50, ST51.

Bảng màu rèm nhôm Star Blinds.

BẢNG BÁO GIÁ RÈM LÁ NHÔM MODERO BLINDS

Rèm lá nhôm Solic: AU5101, AU5102, AU5103, AU5104, AU5105, AU5106, AU5107.
Rèm lá nhôm Hole: AU5108, AU5109.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RÈM NHÔM

Kiểm tra rèm nhôm ST01 trước khi đóng gói và giao hàng .

NHỮNG MẪU TRANH IN MÀN NHÔM