BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG ECO BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)
HỆ STANDARDHỆ TOP-DOWN
RÈM TỔ ONG HOA VĂNHN0-02, HN0-04, HN0-06, HN0-08, HN0-10641
RÈM TỔ ONG CHỐNG NẮNGHN0-01, HN0-03, HN0-05, HN0-07, HN0-9709

Link PDF rèm tổ ong: Xem tại đây

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG MODERO BLINDS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)
HỆ STANDARDHỆ TOP-DOWN
BLACKOUT 25MM
(cản sáng, kháng khuẩn)
HCB9925-01 → HCB9927-079111036
SHEER - 25MMHCS9325-01, HCS9325-0211061231
TRANSLUCENT - 25MMHTC9425-01 → HTC9425-07738862
"DAY & NIGHT - 25MM
(cản sáng, kháng khuẩn)"
BLACKOUT + SHEER/1892
"BLACKOUT - 38MM
(cản sáng, kháng khuẩn)"
HCB9238-01 → HCB9238-04
8981022
SHEER - 38MMHCS9338-03, HCS9325-0210851210
TRANSLUCENT - 38MMHTC9438-01 → HTC9438-04717842
"DAY & NIGHT - 38MM
(cản sáng, kháng khuẩn)"
BLACKOUT + SHEER/1863

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ STANDARD

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2
(1000VNĐ
XUẤT XỨ
BLACKOUT 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 111912HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041107HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 520763HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 612736HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 740736HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ TOP-DOWN KẾT HỢP BOTTOM-UP

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
"BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)"BO 101 → BO 1091033HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041222HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 520898HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 612864HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 740864HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ DAY & NIGHT

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111890HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201820HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121789HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401789HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HỆ ĐỔI MÀU – CHANGE COLOR

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨGHI CHÚ
BLACKOUT & DUOBO 101 → BO 1111654HÀN QUỐCMÀU CẢN SÁNG VÀ MÀU KHÁC
PREMIUM & DUOPD 501 → PD 5201482HÀN QUỐCHAI MÀU KHÁC NHAU
FULL & DUOSF 601 → SF 6121452HÀN QUỐCHAI MÀU KHÁC NHAU
DUO & DUOSD 701 → SD 7401452HÀN QUỐCHAI MÀU KHÁC NHAU

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE 25

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 109810HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041188HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 520672HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 612615HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 740615HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE (TOP DOWN)

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 111885HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041222HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 520831HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 612804HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 740804HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG – RÈM TRẦN KÉO TAY HỆ 30 – PARTITION ON GLASS

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111013HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041857HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 520875HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 612844HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 740844HÀN QUỐC
MESH (vải lưới chống muỗi)MES30608CHINA

BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 1 BÊN

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111350HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041786HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201209HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121168HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401168HÀN QUỐC
DUST FREE MESH - BLACK/GRAY ( lưới chống côn trùng)MES321777CHINA

BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 2 BÊN – HỆ VÁCH NGĂN DI ĐỘNG

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111526HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4041971HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201438HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121337HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401337HÀN QUỐC
DUST FREE MESH - BLACK/GRAY ( lưới chống côn trùng)MES322875HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG KIÊM LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111600HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201519HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121485HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401485HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ VÁCH NGĂN TỔ ONG 2 LỚP VẢI – SHEER

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1112491HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5202360HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6122306HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7402306HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG HỆ 32 ( RÈM TRẦN KÉO TAY )

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1111506HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4042100HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201438HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121317HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401317HÀN QUỐC

Lưu ý: Thanh kéo đi kèm ….

MÃ SẢN PHẨMCHẤT LIỆUCHIỀU DÀI(M)ĐƠN GIÁ/CÁI (1000VNĐ)XUẤT XỨ
STI.01INOX, TAY CẦM BỌC NHỰA1.5169CHINA
STI.02INOX, TAY CẦM BỌC NHỰA2.2210CHINA

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG GẮN TRẦN TỰ ĐỘNG

TÊN SẢN PHẨMMÃ SẢN PHẨMĐƠN GIÁ/M2 (1000VNĐ)XUẤT XỨ
BLACKOUT - 25MM (cản sáng 100%)BO 101 → BO 1091789HÀN QUỐC
SHEER - 25MMSHEER 401 → SHEER 4042127HÀN QUỐC
PREMIUM DUO - 25MMPD 501 → PD 5201519HÀN QUỐC
SB FULL TONE - 25MMSF 601 → SF 6121479HÀN QUỐC
SB DUO TONE - 25MMSD 701 → SD 7401479HÀN QUỐC

Lưu ý: Bảng giá động cơ đi kèm…