RÈM CẦU VỒNG 3 LỚP – MÀNH TRIPLE SHADE – ECO BLINDS

Rèm cầu vồng CHARM OF NATURAL: SH-01, SH-02, SH-03, SH-04, SH-05, SH-06, SH-07, SH-08, SH-09.
Rèm cầu vồng SUNDRESS: SD-01, SD-02, SD-03, SD-04.
Rèm cầu vồng ECOLUX SENSE PLUS: ES-01, ES-02, ES-03, ES-04. 

Link PDF các mẫu rèm cầu vồng 3 lớp : Xem tại đây

RÈM CẦU VỒNG 3 LỚP – MÀNH NGANG – MODERO BLINDS

Rèm cầu vồng SHANGRI-LA: SG381,SG382, SG383.
Rèm cầu vồng PICASSO : PC210, PC211, PC212, PC213.
Rèm cầu vồng INNOVISION: TI181, TI182, TI183.
Rèm cầu vồng INNOCENCE: IN121, IN122, IN123.
Rèm cầu vồng TRIPLE 80: NT191, NT192, NT193.
Rèm cầu vồng TRIPLE DIMOUT: TB171, TB172, TB173.
Rèm cầu vồng TRIPLE 55: TS111, TS112, TS113, TS114, TS115.
Rèm cầu vồng ONE BAND: OB221, OB222, OB223.

RÈM CẦU VỒNG 3 LỚP – MÀNH NGANG – SK BLINDS

Rèm cầu vồng PICASSO: PS801, PS802, SP803, PS804.
Rèm cầu vồng VICTORIA 75MM: VA911, VA912, VA913, VA914.
Rèm cầu vồng BAND CLASSIC: BC811, BC812, BC813.